Male hidroelektrane - MHE

Male hidroelektrane su postrojenja u kojima se potencijalna energija vode energija sunčeva najprije pretvara u kinetičku energiju njezinog strujanja (u statoru turbine), a potom u mehaničku energiju (u rotoru turbine) vrtnje vratila turbine te, konačno, u električnu energiju u generatoru. Svjetski energetski trend posljednjih godina je sve veći iskorak ka obnovljivim izvorima energije. Za male hidroelektrane se smatra da nemaju nikakav štetan utjecaj na okoliš, za razliku od velikih čija se štetnost opisuje kroz velike promjene ekosustava (gradnja velikih brana), utjecaji na tlo, poplavljivanje, utjecaji na slatkovodni živi svijet, povećana emisija metana i postojanje štetnih emisija u čitavom životnom ciklusu hidroelektrane koje su uglavnom vezane za period izgradnje elektrane, proizvodnje materijala i transport.

Od svog početka poduzeće PALOČ d.o.o. nastojalo je širiti područja svoje djelatnosti prema zahtjevima kupaca i tržišta. Vođeni takvom vizijom najprije smo započeli s izgradnjom dviju malih hidro elektrana – MHE Duboki potok i MHE Sastavci pojedinačne snage 1 MW koje su bile u našem vlasništvu do 2011. godine kada smo ih i prodali. Osim ove dvije MHE sudjelovali smo u izgradnji još četiri MHE u suradnji s poduzećima Tehel d.o.o. Sarajevo te Rose Wood d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje, također, suvlasnici smo i 20 kV dalekovoda na čijoj smo izgradnji i sami radili.

Vođeni dobrim iskustvom u izgradnji MHE te imajući dobar odnos s dobavljačima opreme odlučili smo se na samostalan projekt izgradnje MHE Crima u Prozoru – Rami čiju smo izgradnju uspješno priveli kraju. U 2012. godini smo započeli s izgradnjom hidroelektrane MHE Voljevac u suradnji s poduzećem Elektro grupa d.d. Jajce, a 2015. godine s izgradnjom hidroelektrane MHE Brestavni potok u suradnji s poduzećem Turbina d.o.o. Jajce. Koje planiramo završiti do kraja 2016. godine i koje smo uspješno završili u 11. mjesecu 2016. godine.

Galerija slika

S obzirom da posjedujemo svu potrebnu mehanizaciju za izgradnju MHE u mogućnosti smo Vam ponuditi radove s građevinskom mehanizacijom za bilo koje druge projekte.

Male hidroelektrane predstavljaju kombinaciju prednosti proizvodnje električne energije iz energije hidro potencijala i decentralizirane proizvodnje električne energije, dok istovremeno ne pokazuju negativan utjecaj na okoliš kao velike hidroelektrane.

U usporedbi sa velikim navedene su samo neke od prednosti malih hidroelektrana su sljedeće:

  • gotovo da nemaju nedostataka
  • nema troška distribucije električne energije
  • nema negativnog utjecaja na ekosustav kao kod velikih hidroelektrana
  • jeftino održavanje