Dim-Kamenolom d.o.o.

Početkom 2012. godine započeli smo suradnju s poduzećem DIM-KAMENOLOM d.o.o. na proizvodnji i prodaji kamena kupnjom udjela u samom poduzeću. Na kamenolomu „Ograjina Žepče“ vrši se eksploatacija i daljnja prerada kamena u svrhu dobivanja frakcija agregata za proizvodnju betona i asfalta. Kamen se eksploatira iz eruptivnog stijenskog masiva miniranjem i strojnim vađenjem i transportira se na daljnju preradu. Prerada obuhvaća drobljenje i prosijavanje granulata do veličine 32 mm, a jedan dio materijala se dodatno melje da bi se dobile sitne frakcije. Krajnja namjena agregata je ispuna u asfaltbetonu i cementbetonu. Prosijani materijal je frakcioniran u osnovne frakcije:
 1. Sitni agregat
  • frakcija 0-4mm
  • frakcija 0-2mm
 2. Krupni agregat
  • frakcija 2-4mm
  • frakcija 4-8mm
  • frakcija 8-11,2mm
  • frakcija 11,2-16mm

Klasificiranje agregata je urađeno prema zahtjevima specifikacije AGREGAT ZA BETON EN 12620 I AGREGAT ZA BITUMENSKE MJEŠAVINE EN 13043. Ocjena sukladnosti svojstava agregata dana je po PTPBK 86/08_Prilog d_Agregat i Smjernice za puteve, a na temelju FMPU ovlaštenja broj: UPI703-23-2-87/14 ID.

Uz frakcije agregata na kamenolomu se proizvodi i kamen tucanik koji se koristi za zastor željezničkih pruga. Tucanik se proizvodi od kamena koji je prema mineraloško-petrografskom sastavu klasificiran kao peridotit. Kvaliteta ovog kamena je ispitana i ocijenjena u skladu s odredbama Internog standarda Jugoslavenskih željeznica JŽS G2.011- Tehnički propisi za izradu i isporuku tucanika za zastor željezničkih pruga ( odnosno HNŽ G2.011- Tehnički propisi za izradu i isporuku tučenca za zastor željezničkih pruga HŽ-Hrvatskih željeznica)

Galerija slika

Od 2012. godine do danas poduzeće PALOČ d.o.o. je potpisalo i realiziralo brojne ugovore od kojih su u nastavku nabrojani najznačajniji:

 • Ugovor o isporuci kamenog agregata s poduzećem Konstruktor Neretva d.o.o. Čapljina koji su angažirani na izgradnji završnog sloja na magistralnom putu Posušje-Široki Brijeg.
 • Ugovor s poduzećem Sarajevoputevi d.d. Sarajevo- dionica magistralnog puta Olovo-Kladanj i magistralni put Semizovac-Sarajevo
 • Ugovor s poduzećem Doboj putevi d.d. Doboj Jug- dionica magistralnog puta Maglaj-Doboj
 • Ugovor s poduzećem GP-PUT d.d. Sarajevo- dionica magistralnog puta Kiseljak-Sarajevo
 • Ugovor s poduzećem JATA GROUP d.o.o. Srebrenik- dionica magistralnog puta Travnik-Vitez
 • Ugovor s poduzećem BH-ASFALT d.o.o. Sarajevo- završni sloj autoputa koridora 5c: Sarajevska obilaznica, Bilješevo-Zenica, Kiseljak-Tarčin i Stupska petlja te izgradnja Sarajevske obilaznice, Zeničke obilaznice, gradske magistrale Zenica, bulevara Zenica i gradske magistrale Gračanica
 • Ugovor o isporuci tucanika s poduzećem G.C.F. Italy za rekonstrukciju željezničke pruge Sarajevo-Bradina
 • Ugovor s poduzećem G.D. GRANIT A.D. Skoplje na izgradnji dionice Doboj-Prnjavor